Download

Attestations

Osvedčenie o akreditácii Kalibračného laboratória PREMATLAK, a.s.

Certificat

Download PDF

Rozsah akreditácie Kalibračného laboratória PREMATLAK, a.s.

Certificat

Download PDF

Certificate of Accreditation Calibration laboratory PREMATLAK, a.s.

Certificat

Download PDF

Accreditation scope Calibration laboratory PREMATLAK, a.s.

Certificat

Download PDF

Certificates

Bielorusko-teplomery

Certificat

Download PDF

Bielorusko-tlakomery

Certificat

Download PDF

Bosna a Hercegovina teplomery

Certificat

Download PDF

Bosna a Hercegovina tlakomery

Certificat

Download PDF

ISO 9001 EN

Certificat

Download PDF

ISO 9001 SK

Certificat

Download PDF

Lotyšsko tlakomer, 792-5

Certificat

Download PDF

Lotyšsko tlakomery, 793-5

Certificat

Download PDF

Lotyšsko tlakomery, 1042

Certificat

Download PDF

Lotyšsko tlakomery, 1043

Certificat

Download PDF

Lotyšsko tlakomery, 1044

Certificat

Download PDF

Metrologický posudok teplomery

Certificat

Download PDF

Prehlásenie ATEX_rev.b_scan

Certificat

Download PDF

Potvrdenie o spôsobilosti ŽSSK

Certificat

Download PDF

Potvrdenie o spôsobilosti ŽSSK CARGO

Certificat

Download PDF

Potvrdenie o spôsobilosti ČD

Certificat

Download PDF