Služby

Ponuka voľných výrobných kapacít a služieb kalibračného laboratória

inogy banner

Akreditované laboratórium tlaku

Kalibračné laboratórium PREMATLAK, a.s. je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS), na základe osvedčenia o akreditácii č. K-090. Kalibračné laboratórium PREMATLAK, a.s. vykonáva kalibráciu meradiel dĺžky a meradiel tlaku podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe osvedčenia o akreditácii.

Okrem kalibračných služieb ponúkame zákazníkom kvalifikovaný servis a opravy tlakomerov.

KALIBRAČNÉ METÓDY A ZARIADENIA

Kalibračné laboratórium PREMATLAK, a.s. používa kalibračné metódy, ktoré spĺňajú potreby zákazníka a ktoré sú vhodné pre výkon kalibrácie meradiel tlaku a meradiel dĺžky. Kalibračné laboratórium je vybavené zariadeniami na kalibráciu meradiel (etalóny), ktorých metrologická nadväznosť je zabezpečovaná na Národné etalóny v súlade s Medzinárodnou sústavou meracích jednotiek SI.


ETALÓNY KALIBRAČNÉHO LABORATÓRIA

Kalibrácia tlakomerov:
Piestový tlakomer Budenberg B351
Piestový tlakomer Budenberg B352
Piestový tlakomer Budenberg B380HX

Kalibrácia meradiel dĺžky:
Dĺžkomer Carl Zeiss ULM 450
Digitálny mikrometer
Sada závitových drôtikov
Koncové mierky
Nastavovacie krúžky

Sortiment kalibrácií

Kalibrácie tlakomerov:
Priamo ukazujúce tlakomery (deformačné a číslicové) s presnosťou:
0,25 %; 0,4 %; 0,6 %; 1 %; 1,6 %; 2,5 %; 4 %
Merací rozsah:
(-10 až 10) kPa
(-100 až -10) kPa
(10 až 100) kPa
(70 až 700) kPa
(0,1 až 6,0) MPa
(2,0 až 120) MPa

Prevodníky tlaku
Merací rozsah:
(-10 až 10) kPa
(-100 až -10) kPa
(10 až 100) kPa
(70 až 700) kPa
(0,1 až 6,0) MPa
(2,0 až 120) MPa


Kalibrácia meradiel dĺžky:

Posuvné meradlá s delením stupnice: 0,01;0,02;0,05;0,1
Merací rozsah: (0 až 1000) mm
Mikrometrické meradlá s delením stupnice: 0,01;0,001
Merací rozsah: (0 až 400) mm
Medzné valčekové kalibre
Merací rozsah: (0,1 až 100) mm
Závitové kalibre
Merací rozsah: (3 až 100) mm
Medzné strmeňové kalibre
Merací rozsah: (3 až 500) mm
Hladné krúžky
Merací rozsah: (10 až 200) mm
Závitové krúžky
Merací rozsah: (M12 až M100) mm
Číselníkové a páčkové odchýlkomery
Merací rozsah: do 200 mm

Osvedčenie o akreditácii

Osvedčenie o akreditácii (PDF)

Rozsah akreditácie kalibračného laboratória

Rozsah akreditácie kalibračného laboratória (PDF)

Akreditované laboratórium dĺžky

Využite voľné výrobné kapacity našej prevádzky na spracovanie svojich objednávok.

Sústruženie

Produktívne CNC sústružnícke centrá so 4-mi riadenými osami a poháňanými nástrojmi.

Základné parametre:
max. priemer obrobku: Ø 170 mm
max. točná dĺžka: 500 mm
presnosť sústruženia: 0,02 mm

Frézovanie

Vertikálne frézovacie CNC centrum s troma súvisle riadenými osami, predovšetkým stredné a ľahké frézovanie.

Základné parametre:
max. rozmer obrobku: 450 x 250 x 320 mm
max. hmotnosť obrobku: 50 kg
presnosť obrábania: 0,02 mm

Technológie

CNC sústruhy (2 x Daewo Puma C os, Daewo Linx)
obrábanie do pr. 200 mm, l=500 mm, presnosť 0,02 mm

CNC fréza (Slovtos FCM 25 CNC)
obrábanie max. 200x150x100 mm, presnosť 0,05 mm

 

Dlhotočný CNC automat (Manhuring SWING)
obrábanie do pr. 4-32 mm, l=170 mm, presnosť 0,01 mm

Klasické sústruhy SV 18 a frézy F2
Krivkové automaty A 40, A 20, AD 10
Ručné vŕtanie

Opravy tlakomerov

PREMATLAK ponúka zákazníkom záručné a pozáručné opravy tlakomerov vlastnej značky, ako aj tlakomerov od iných výrobcov.

Cena opravy sa stanovuje individuálne podľa rozsahu poškodenia tlakomera.

Bezplatné poradenstvo

Naši odborne zaškolení pracovníci poskytujú zákazníkom bezplatné poradenstvo pri výbere, správnom použití a prevádzkovaní tlakomerov.