Účasť bola rekordná, prišlo 45 zamestnancov, 18 detí a 7 návštevníkov z radov dôchodcov a kolegov zo sesterských firiem.

Všetkých zúčastnených privítal riaditeľ Prematlaku Mgr. Peter Vrabec. Deti sa potom rozbehli zaskákať si na nafukovacom hrade. Nasledoval futbalový zápas zamestnancov Prematlaku – tento rok zvíťazilo a víťazný pohár získalo družstvo z mechanickej dielne.

Na obed sa podávala veľmi chutná živánska, na pitie bola vinea aj pivo. Kým sa začal turnaj v kolkoch, kolegyne zabávali deti nalepovaním detských tetovačiek. Dospelí aj deti sa presunuli do interiéru na kolkové dráhy, kde bol príjemný chládok. Na záver deti potešili miestny hasičský zbor, ktorý im pripravil hasičskú penu.

Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí sa podieľali na organizácii tohto príjemného dňa.