Prikupljeni iznos je u 2022. godini premašio ukupan iznos prikupljen u prethodnoj 2021. godini za čak 4 000 evra i, kao i prethodnih godina, raspodeljen je onima kojima je, prema rečima njihovih kolega, bio najpotrebniji.

Primaoce novčane pomoći su birali zaposleni. Podržali su kolege u borbi protiv civilizacijskih bolesti, one čiji su porodični prihodi smanjeni zbog dugotrajnog bolovanja, pomogli da se poboljša kvalitet života dece i članova porodice sa teškim invaliditetom. Podržali su i kolege koje su neočekivano izgubile životnog partnera.

Pomoć kolegi od kolega je osnovna ideja Udruženja za podršku EG. Od osnivanja 2013. godine zaposleni grupe Energy Group mogu da ulože 2% poreza u fondaciju, a vlasnik grupe Energy Group će iz sopstvenih sredstava udvostručiti prikupljeni iznos. Ova sredstva se zatim raspodeljuju kolegama kojima su najpotrebnija.

I pored toga što prolazimo kroz krizni period, interesovanje zaposlenih da pomognu drugima je veliko i predstavlja dokaz solidarnosti i kolegijalnosti, na čemu se zahvaljujemo svima koji su dali doprinos udruženju.