Download

Attestations

Osvedčenie o akreditácii Kalibračného laboratória PREMATLAK, a.s.

Certificate

Download PDF

Rozsah akreditácie Kalibračného laboratória PREMATLAK, a.s.

Certificate

Download PDF

Certificate of Accreditation Calibration laboratory PREMATLAK, a.s.

Certificate

Download PDF

Accreditation scope Calibration laboratory PREMATLAK, a.s.

Certificate

Download PDF

Certificates

Bielorusko-teplomery

Certificate

Download PDF

Bielorusko-tlakomery

Certificate

Download PDF

Bosna a Hercegovina teplomery

Certificate

Download PDF

Bosna a Hercegovina tlakomery

Certificate

Download PDF

ISO 9001 EN

Certificate

Download PDF

ISO 9001 SK

Certificate

Download PDF

Lotyšsko tlakomer, 792-5

Certificate

Download PDF

Lotyšsko tlakomery, 793-5

Certificate

Download PDF

Lotyšsko tlakomery, 1042

Certificate

Download PDF

Lotyšsko tlakomery, 1043

Certificate

Download PDF

Lotyšsko tlakomery, 1044

Certificate

Download PDF

Metrologický posudok teplomery

Certificate

Download PDF

Prehlásenie ATEX_rev.b_scan

Certificate

Download PDF

Potvrdenie o spôsobilosti ŽSSK

Certificate

Download PDF

Potvrdenie o spôsobilosti ŽSSK CARGO

Certificate

Download PDF

Potvrdenie o spôsobilosti ČD

Certificate

Download PDF